Overzicht opdrachten


Belangrijkste opdrachten 2017

Feedback nam de hoofdredactie voor z'n rekening van de tweede editie van Go!Zine, het magazine van Gilde Opleidingen, de mbo-opleiding in Midden-,  Noord- en een deel van Zuid-Limburg.

go!zine


In opdracht van Consortium Grensmaas produceerde Feedback het boek Maasmijmeringen, ontboezemingen over een rivier die veel veiliger werd. Het boek schetst in 180 pagina's een beeld van de beveiliging van de Maas in Zuid-Limburg tegen nieuwe overstromingen, zoals in 1993 en 1995. Peet Adams voerde daartoe tientallen gesprekken met bewoners, bestuurders en ondernemers die deel uitmaken van Consortium Grensmaas. De eerste oplage van het boek, duizend exemplaren, was in twee weken uitverkocht.

maasmijmeringen


In opdracht van Centre Céramique in Maastricht vervulde Feedback een belangrijke rol bij de opening van de expositie Eendagsvliegen van de Roermondse persfotograaf Franco Gori. Peet Adams karakteriseerde de persoon Franco Gori in een toespraak en interviewde de fotograaf vervolgens over zijn werk.

Centre Céramique


Feedback interviewde burgemeester en wethouders van Beek voor de krant over de begroting van 2018.


Met het oog op de verkiezingen voor de gemeenteraad van 2018 adviseerde Feedback bestuurders en politieke partijen van diverse gemeenten.


Samen met Rijkswaterstaat ontwikkelde Feedback het communicatietraject over het bereiken van de hoogwaterdoelstelling van het project Grensmaas. Dat traject leidde tot een stroom van internationale, landelijke en provinciale publiciteit over de uitvoering van het project Grensmaas door Consortium Grensmaas.


Voor de provincie Limburg leverde Feedback tekstuele bijdragen aan de startnotitie voor de gebiedsvisie van Aviation Valley en infrastructurele werken in Zuid-Limburg.


Feedback schreef diverse toespraken voor lokale en provinciale bestuurders.


Opdrachten uit 2016

Opdrachten voorgaande jaren


   

Aan de Dijk 188 - 6049 LC Herten - 06 13278181 - mail